top of page
"רכשתי את חוברת הטעימות. פשוט וואו! כמה סדר זה עושה. עוד לא סיימתי לקרוא אבל יש שם דברים שכל כך נותנים עוגן ועושים סדר. הלוז לדוגמא למשל והרשימות המסודרות של שילובים ואלרגנים. ממש נותן ביטחון לאמא טרייה. תודה."
bottom of page